OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Dexdor

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dexdor
Dexmedetomidinum
100254789
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mcg/ml
N05CM18
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Dexdor

Dexmedetomidinum
N05CM18 Układ nerwowy - leki nasenne i uspokajające - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mcg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol. 4 ml
ID: 69540
Rpz recepty specjalne
05909990904563
4 fiol. 10 ml
ID: 69542
Rpz recepty specjalne
05909990904587
5 amp. 2 ml
ID: 69537
Rpz recepty specjalne
05909990904532
5 fiol. 2 ml
ID: 85926
Rpz recepty specjalne
05909991078669
25 amp. 2 ml
ID: 69538
Rpz recepty specjalne
05909990904549
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.