OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Diflucan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Diflucan
Fluconazolum
100018876
roztwór do infuzji 2 mg/ml
J02AC01
Diflucan
Fluconazolum
100018882
kapsułki twarde 150 mg
J02AC01
Diflucan
Fluconazolum
100198393
kapsułki twarde 50 mg
J02AC01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.