OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Disnemar-Xylo

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Disnemar Xylo
Xylometazolini hydrochloridum
100273143
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
R01AA07
Disnemar Xylo
Xylometazolini hydrochloridum
100273150
aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml
R01AA07
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.