OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Dobenox

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dobenox
Calcii dobesilas monohydricus
100326678
tabletki powlekane 250 mg
C05BX01
Dobenox Forte
Calcii dobesilas monohydricus
100326690
tabletki powlekane 500 mg
C05BX01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.