OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Dobuject

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dobuject
Dobutaminum
100019893
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml
C01CA07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Dobuject

Dobutaminum
C01CA07 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml
- rej. 02136

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 3297
Lz lecznictwo zamknięte
05909990213610
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.