OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Dobutamin-Sandoz

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dobutamin Sandoz
Dobutaminum
100019901
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg
C01CA07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Dobutamin Sandoz

Dobutaminum
C01CA07 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg
- rej. 03308

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 43894
Lz lecznictwo zamknięte
05909990330812
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.