OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Dobutamine-TZF

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dobutamine TZF
Dobutamini hydrochloridum
100019918
liofilizat do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg
C01CA07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Dobutamine TZF

Dobutamini hydrochloridum
C01CA07 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
liofilizat do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg
- rej. 02851

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 42091
Lz lecznictwo zamknięte
05909990628674
25 fiol. proszku
ID: 47976
Lz lecznictwo zamknięte
05909990285112
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.