OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Dolomit-VIS

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dolomit VIS
Calcii carbonas + Magnesii carbonas
100020123
tabletki 108 mg Ca2+ + 64 mg Mg2+
A12AX
Dolomit VIS
Magnesii carbonas + Calcii carbonas
100020117
tabletki 32 mg Mg 2+ + 54 mg Ca 2+
A12CC01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.