OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Dopaminum-hydrochloricum-WZF-4-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dopaminum hydrochloricum WZF 4%
Dopamini hydrochloridum
100020353
roztwór do infuzji 40 mg/ml
C01CA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Dopaminum hydrochloricum WZF 4%

Dopamini hydrochloridum
C01CA04 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
roztwór do infuzji 40 mg/ml
- rej. 01117

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 5 ml
ID: 3361
Lz lecznictwo zamknięte
05909990111718
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.