OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Drytec

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Drytec
Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
100116780
sterylny eluat technecjanu (VII) sodu z generatora radionuklidowego generator radionuklidu 99mTc o zawartości macierzystego radionuklidu 99Mo w granicach 2,5-100 GBq/generator na dzień kalibracji
V09FX01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Drytec

Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
V09FX01 (V09F?)-
sterylny eluat technecjanu (VII) sodu z generatora radionuklidowego generator radionuklidu 99mTc o zawartości macierzystego radionuklidu 99Mo w granicach 2,5-100 GBq/generator na dzień kalibracji
- rej. 10137

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 21470
Lz lecznictwo zamknięte
05909991013714
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.19 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.