OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Duraphat-5000-Pasta-do-zebow

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Duraphat 5000 Pasta do zębów
Natrii fluoridum
100227203
pasta do zębów 1,1% w/w
A01AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Duraphat 5000 Pasta do zębów

Natrii fluoridum
A01AA01 Zapobieganie próchnicy
pasta do zębów 1,1% w/w
- rej. 12286

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 51 g
ID: 33224
OTC bez recepty
05909990611959
3 tuby 51 g
ID: 33225
OTC bez recepty
05909990611966
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.