OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Dzuveo

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dzuveo
Sufentanili citras
100408130
tabletka podjęzykowa 30 mcg
NO1AH03
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Dzuveo

Sufentanili citras
NO1AH03 (NO1A?)-
tabletka podjęzykowa 30 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
5 tabl.
ID: 129008
Rpz recepty specjalne
10 tabl.
ID: 129009
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.