OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir-disoproxil-Krk

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka
Efavirenzum + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil
100403551
tabletki powlekane 600 mg + 200 mg + 245 mg
J05AR06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Efavirenzum + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil
J05AR06 (J05A?)-
tabletki powlekane 600 mg + 200 mg + 245 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 127474
Rpz recepty specjalne
90 tabl. (3 x 30)
ID: 127475
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.