OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir-disoproxil-Zen

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva
Efavirenzum + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil
100392340
tabletka powlekana 600 mg + 200 mg + 245 mg
J05AR06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Efavirenzum + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil
J05AR06 (J05A?)-
tabletka powlekana 600 mg + 200 mg + 245 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 123941
Rpz recepty specjalne
05909991341510
90 tabl.
ID: 131576
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.