OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir-disproxil-Teva

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disproxil Teva
Efavirenzum + Emtricitabinum + Tenofovirum disoproxilum
100364348
tabletki powlekane 600 mg + 200 mg + 245 mg
J05AR06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disproxil Teva

Efavirenzum + Emtricitabinum + Tenofovirum disoproxilum
J05AR06 (J05A?)-
tabletki powlekane 600 mg + 200 mg + 245 mg
- rej. 24025

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 122653
Rpz recepty specjalne
05909991333300
30 tabl. w blistrze
ID: 122654
Rpz recepty specjalne
05909991333317
30 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 122656
Rpz recepty specjalne
05909991333331
30 tabl. w butelce
ID: 122655
Rpz recepty specjalne
05909991333324
90 tabl. w blistrze
ID: 122658
Rpz recepty specjalne
05909991333355
90 tabl. w butelce
ID: 122657
Rpz recepty specjalne
05909991333348
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.