OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Emoclot

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Emoclot
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki
100113184
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m.
B02BD06
Emoclot
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki
100113190
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 j.m.
B02BD02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.