OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Envil-kaszel-junior

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Envil kaszel junior
Ambroxoli hydrochloridum
100044773
syrop 15 mg/5 ml
R05CB06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Envil kaszel junior

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
syrop 15 mg/5 ml
- rej. 03737

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 120 ml
ID: 44480
OTC bez recepty
05909990646630
1 op. 100 ml
ID: 47616
OTC bez recepty
05909990373710
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.