OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Envil-katar

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Envil katar
Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum
100383498
aerozol do nosa, roztwór (1,5 mg + 2,5 mg)/ml
R01AB01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Envil katar

Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum
R01AB01 Preparaty donosowe - sympatykomimetyki w połączeniu z kortykosteroidami
aerozol do nosa, roztwór (1,5 mg + 2,5 mg)/ml
- rej. 24361

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 ml
ID: 125281
OTC bez recepty
05909991352448
1 butelka 15 ml
ID: 125282
OTC bez recepty
05909991352455
1 butelka 20 ml
ID: 125280
OTC bez recepty
05909991352431
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.