OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Epirubicin-Kabi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Epirubicin Kabi
Epirubicini hydrochloridum
100226965
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml
L01DB03
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Epirubicin Kabi

Epirubicini hydrochloridum
L01DB03 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml
- rej. 16728

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 25 ml
ID: 58189
Lz lecznictwo zamknięte
05909990779864
1 fiol. 100 ml
ID: 58190
Lz lecznictwo zamknięte
05909990779871
1 fiol. 5 ml
ID: 67761
Lz lecznictwo zamknięte
05909990907960
1 fiol. 50 ml
ID: 68559
Lz lecznictwo zamknięte
05909990907977
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.