OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Erythromycinum-Intravenosum-TZF

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Erythromycinum Intravenosum TZF
Erythromycinum
100022613
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 300 mg
J01FA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Erythromycinum Intravenosum TZF

Erythromycinum
J01FA01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 300 mg
- rej. 03123

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 43110
Lz lecznictwo zamknięte
05909990312313
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.