OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Esbriet

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Esbriet
Pirfenidonum
100299639
kapsułki twarde 267 mg
L04AX05
Esbriet
Pirfenidonum
100388260
tabletki powlekane 267 mg
L04AX05
Esbriet
Pirfenidonum
100388277
tabletki powlekane 534 mg
L04AX05
Esbriet
Pirfenidonum
100388283
tabletki powlekane 801 mg
L04AX05
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.