OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Esmeron

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Esmeron
Rocuronii bromidum
100083744
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/10 ml
M03AC09
Esmeron
Rocuronii bromidum
100083810
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/5 ml
M03AC09
Esmeron
Rocuronii bromidum
100257575
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/5 ml
M03AC09
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.