OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Etomidate-Lipuro

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Etomidate-Lipuro
Etomidatum
100090543
emulsja do wstrzykiwań 2 mg/ml
N01AX07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Etomidate-Lipuro

Etomidatum
N01AX07 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
emulsja do wstrzykiwań 2 mg/ml
- rej. 04528

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 14617
Lz lecznictwo zamknięte
05909990452811
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.