OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Etoposid-Actavis

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Etoposid Actavis
Etoposidum
100180128
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01CB01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Etoposid Actavis

Etoposidum
L01CB01 Leki przeciwnowotworowe - pochodne podofilotoksyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 21288

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 85086
Lz lecznictwo zamknięte
05909991070083
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.