OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Evoltra

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Evoltra
Clofarabinum
100184652
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01BB06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Evoltra

Clofarabinum
L01BB06 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi puryn
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 51361
Rpz recepty specjalne
05909990710997
3 fiol. 20 ml
ID: 34902
Rpz recepty specjalne
05909990634996
4 fiol. 20 ml
ID: 41997
Rpz recepty specjalne
05909990635009
10 fiol. 20 ml
ID: 42066
Rpz recepty specjalne
05909990635016
20 fiol. 20 ml
ID: 42093
Rpz recepty specjalne
05909990635023
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.