OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Exviera

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Exviera
Dasabuvirum
100334318
tabletki powlekane 250 mg
J05AP09
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Exviera

Dasabuvirum
J05AP09 (J05A?)-
tabletki powlekane 250 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
56 tabl.
ID: 106213
Rpz recepty specjalne
08054083006499
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.