OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Farmorubicin-PFS

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Farmorubicin PFS
Epirubicini hydrochloridum
100079375
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml)
L01DB03
Farmorubicin PFS
Epirubicini hydrochloridum
100079381
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml, 50 mg/25 ml, 200 mg/100 ml)
L01DB03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.