OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Fayton

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fayton
Acidum zoledronicum
100287949
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Fayton
Acidum zoledronicum
100302070
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.