OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Ferrologic-20-mg-ml

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ferrologic 20 mg/ml
Ferri hydroxidum saccharum
100116691
roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg Fe 3+/ml
B03AC
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ferrologic 20 mg/ml

Ferri hydroxidum saccharum
B03AC Niedokrwistość - żelazo trójwartościowe stosowane parenteralnie
roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg Fe 3+/ml
- rej. 14689

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 44040
Lz lecznictwo zamknięte
05909990650088
50 amp. 5 ml
ID: 44041
Lz lecznictwo zamknięte
05909990650095
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.