OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Fluoresceine-SERB

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fluoresceine SERB
Fluoresceinum
100295848
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Fluoresceine SERB
Fluoresceinum
100372282
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml (10%)
S01JA01
Fluoresceine Serb
Fluoresceinum
100024859
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.