OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Fluoresceine-Thea

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fluoresceine Thea
Fluoresceinum
100092884
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Fluoresceine Thea
Fluoresceinum
100314267
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
S01JA01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.