OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Forane

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Forane
Isofluranum
100025043
płyn do sporządzania inhalacji parowej 100%
N01AB06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Forane

Isofluranum
N01AB06 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - chlorowane węglowodory
płyn do sporządzania inhalacji parowej 100%
- rej. 01114

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 100 ml
ID: 4040
Lz lecznictwo zamknięte
05909990111411
1 op. 250 ml
ID: 4041
Lz lecznictwo zamknięte
05909990111428
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.