OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


9 według nazwy leku Forlax-10-g

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100145161
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100255062
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100285169
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100287636
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100294470
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100308090
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100327442
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100327608
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Forlax 10 g
Macrogolum 4000
100397193
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
A06AD15
Wyświetliłem 9 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.