OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Fornega

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fornega
Caspofunginum
100341904
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
J02AX04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Fornega

Caspofunginum
J02AX04 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - różne
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
- rej. 24528

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 126402
Rpz recepty specjalne
05909991359904
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.