OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Furosemid-Accord

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Furosemid Accord
Furosemidum
100340069
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 10 mg/ml
C03CA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Furosemid Accord

Furosemidum
C03CA01 Diuretyki o wysokim pułapie - sulfonamidy
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 10 mg/ml
- rej. 22972

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 4 ml
ID: 114050
Lz lecznictwo zamknięte
05909991260156
1 fiol. 25 ml
ID: 114051
Lz lecznictwo zamknięte
05909991260163
5 amp. 4 ml
ID: 114052
Lz lecznictwo zamknięte
05909991260170
5 fiol. 25 ml
ID: 114053
Lz lecznictwo zamknięte
05909991260187
10 amp. 2 ml
ID: 114057
Lz lecznictwo zamknięte
05909991260224
10 amp. 4 ml
ID: 114054
Lz lecznictwo zamknięte
05909991260194
10 amp. 5 ml
ID: 114055
Lz lecznictwo zamknięte
05909991260200
10 fiol. 25 ml
ID: 114056
Lz lecznictwo zamknięte
05909991260217
5 amp. 2 ml
ID: 119912
Lz lecznictwo zamknięte
05909991311193
5 amp. 5 ml
ID: 119913
Lz lecznictwo zamknięte
05909991311209
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.