OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Gardimax-Medica

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gardimax Medica
Chlorhexidini dihydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum
100273344
tabletki do ssania 5 mg + 1 mg
R02AA05
Gardimax Medica Spray
Chlorhexidini digluconatis solutio + Lidocaini hydrochloridum
100273338
aerozol do stosowania w jamie ustnej (20 mg + 5 mg)/10 ml
R02AA05
Gardimax medica lemon
Chlorhexidini dihydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum
100388716
tabletki do ssania 5 mg + 1 mg
R02AA05
Gardimax medica lemon spray
Chlorhexidini digluconatis solutio + Lidocaini hydrochloridum
100366815
aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór (2 mg + 0,5 mg)/ml
R02AA05
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.