OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Gaviscon-Advance

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gaviscon Advance
Natrii alginas + Kalii hydrogenocarbonas
100229320
zawiesina doustna (1000 mg + 200 mg)/10 ml
A02EA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Gaviscon Advance

Natrii alginas + Kalii hydrogenocarbonas
A02EA01 Leki stosowane w zarzucaniu treści żołądkowej
zawiesina doustna (1000 mg + 200 mg)/10 ml
- rej. 17032

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 150 ml
ID: 59100
OTC bez recepty
05909990789870
1 butelka 300 ml
ID: 59101
OTC bez recepty
05909990789887
1 butelka 500 ml
ID: 59102
OTC bez recepty
05909990789894
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.