OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Gaviscon-Duo

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gaviscon Duo
Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas
100293980
zawiesina doustna (500 mg + 213 mg + 325 mg)/10 ml
A02BX13
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Gaviscon Duo

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas
A02BX13 Leki stosowane w chorobie wrzodowej - różne
zawiesina doustna (500 mg + 213 mg + 325 mg)/10 ml
- rej. 20922

Opakowanie handloweWydawanie
4 sasz.
ID: 82354
OTC bez recepty
05909991040987
12 sasz.
ID: 82355
OTC bez recepty
05909991040994
24 sasz.
ID: 82356
OTC bez recepty
05909991041007
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.