OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Gemsol

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gemsol
Gemcitabinum
100248961
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg/ml
L01BC05
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Gemsol

Gemcitabinum
L01BC05 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg/ml
- rej. 18280

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 66735
Lz lecznictwo zamknięte
05909990870998
1 fiol. 25 ml
ID: 66738
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871032
1 fiol. 50 ml
ID: 66740
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871049
5 fiol. 5 ml
ID: 66736
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871001
10 fiol. 5 ml
ID: 66737
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871025
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.