OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Gencjana-1--roztwor-spirytusowy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gencjana 1% roztwór spirytusowy
Methylrosanilinii chloridum
100053217
roztwór na skórę 10 mg/g
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Gencjana 1% roztwór spirytusowy

Methylrosanilinii chloridum

roztwór na skórę 10 mg/g
- rej. 06632

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 g
ID: 7981
OTC bez recepty
05909990663217
1 butelka 100 g
ID: 7983
OTC bez recepty
05909990663224
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.