OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Gluscan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gluscan
Fludeoxyglucosum [18 F]
100364510
roztwór do wstrzykiwań 600 MBq/ml
V09IX04
Gluscan PL
Fludeoxyglucosum [18 F]
100235817
roztwór do wstrzykiwań 500 MBq/ml
V09IX04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.