OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Hefiya

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Hefiya
Adalimumabum
100409460
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
L04AB04
Hefiya
Adalimumabum
100409476
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 40 mg
L04AB04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.