OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Herceptin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Herceptin
Trastuzumabum
100099722
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Herceptin
Trastuzumabum
100303915
roztwór do wstrzykiwań 600 mg/5 ml
L01XC03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.