OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Human-Albumin-CSL-Behring-200-g-l

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Human Albumin CSL Behring 200 g/l
Albumini humani solutio
100326744
roztwór do infuzji 200 g/l
B05AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Human Albumin CSL Behring 200 g/l

Albumini humani solutio
B05AA01 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 200 g/l
- rej. 22095

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 104354
Lz lecznictwo zamknięte
05909991192488
1 fiol. 100 ml
ID: 104355
Lz lecznictwo zamknięte
05909991192495
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.