OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Hypnomidate

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Hypnomidate
Etomidatum
100030133
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
N01AX07
Hypnomidate
Etomidatum
100341420
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
N01AX07
Hypnomidate
Etomidatum
100347887
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
N01AX07
Hypnomidate
Etomidatum
100412260
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
N01AX07
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.