OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Ibandronic-acid-Accord

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ibandronic Acid Accord
Acidum ibandronicum
100310571
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg (2 mg/2 ml)
M05BA06
Ibandronic Acid Accord
Acidum ibandronicum
100310588
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg (6 mg/6 ml)
M05BA06
Ibandronic acid Accord
Acidum ibandronicum
100364727
roztwór do wstrzykiwań 3 mg (3 mg/3 ml)
M05BA06
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.