OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Ibum-Easy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ibum Easy
Ibuprofenum
100390370
proszek doustny w saszetce 200 mg
M01AE01
Ibum Easy Forte
Ibuprofenum
100390386
proszek doustny w saszetce 400 mg
M01AE01
Ibum Easy Junior
Ibuprofenum
100390363
proszek doustny w saszetce 100 mg
M01AE01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.