OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Ifenin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ifenin
Ibuprofenum
100214940
tabletki powlekane 200 mg
M01AE01
Ifenin Forte
Ibuprofenum
100214956
tabletki powlekane 400 mg
M01AE01
Ifenin dla dzieci
Ibuprofenum
100345730
zawiesina doustna 100 mg/5 ml
M01AE01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.