OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Ilaris

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ilaris
Canacinumabum
100278666
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg
L04AC08
Ilaris
Canacinumabum
100287518
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg
L04AC08
Ilaris
Canacinumabum
100388900
roztwór do wstrzykiwań 150 mg/ml
L04AC08
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.