OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Imipenemum-Cilastatinum-Hospira

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Imipenemum/Cilastatinum Hospira
Imipenemum + Cilastatinum
100233787
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg + 500 mg
J01DH51
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Imipenemum/Cilastatinum Hospira

Imipenemum + Cilastatinum
J01DH51 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - karbapenemy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg + 500 mg
- rej. 17357

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 61552
Lz lecznictwo zamknięte
05909990805433
5 fiol.
ID: 60911
Lz lecznictwo zamknięte
05909990805440
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.